Interpreti arhiva 2004.-2012. · Dirigenti · Mo. EMIR NUHANOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo. EMIR NUHANOVIĆ

Dirigent

Srednju Muzičku školu je završio u Beogradu 1981. godine, a na Muzičkoj akademiji u Sarajevu završio je i postdiplomski studij klarineta. Uporedno je studirao dirigiranje u Skoplju, Prištini i  Sarajevu, a u jesen 1997. godine u New Yorku usavršava Art Management.


Kao solist i dirigent ostvario je značajna gostovanja u Parizu, Perpignanu, La Rochellu - Francuska; Rimu, Veneciji, Raveni, Farfi , Fermu, Ostiiu - Italija; Istambulu - Turska; Schechinu - Poljska (Sinfonia Varsovia); Insbrucku, Beću - Austrija; Stockholmu - Švedska (Stockholmska kraljevska filharmonija); Lisabonu - Portugal; Zürichu - Švicarska; Valenciji - Španjolska; New Yorku – Daytonu  (Daytonska fi lharmonija), Lake Placidiju, Bostonu - USA (Boston Landmarks Orchestra); Hirošimi - Japan; Ljubljani - Slovenija; Cipru, Oslu - Norveška, Ulmu, Obersdorfu, Goslaru - Njemačkoj, Sofiji - Bugarska.


Prve nagrade osvaja na saveznim natjecanjima studenata Muzičkih akademija Jugoslavije 1981. i 1983. godine. Dobitnik je posebnog priznanja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke i kulture za izuzetan doprinos razvoju muzičke kulture u BIH 1997. Godine 1998. dobio je čestoaprilsku nagradu grada Sarajeva za izuzetna dostignuća u organiziranju muzičkog života u ratnom periodu grada Sarajeva. Business Magazine je u svom tradicionalnom izboru 1998. Za Art managera izabrao Emira Nuhanovića za uspješno vođenje i kreiranje politike Sarajevske filharmonije. Dobitnik je nagrade “Zlatna palica” 2001. Godine u Napulju - nagrada za uspješnu višegodišnju kulturnu suradnju Italije i BIH.


Dobitnik je i nagrade “Sloboda“ - Međunarodnog centra za mir, za doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i slobodu u BIH, Evropi i svijetu.


Direktor je Sarajevske filharmonije, umjetnički direktor WOMF-a (World Oriental Music Festival), te profesor na Pedagoškoj akademiji u Mostaru i Muzičkoj akademiji u Sarajevu.