Interpreti 2013 · Dirigenti · Mo.Nikolaj Žličar

 
 
 
 
 

Nikolaj Žličar

Dirigent

Nikolaj Žličar  rođen je u Ormoću (Slovenija), a prvu muzičku izobrazbu stekao je u Dubrovniku.

Na muzičkoj akademiji u Ljubljani diplomirao je klavir i dirigiranje te magistrirao dirigiranje. Godine 1971. angažiran je kao dirigent opere u Splitu.
Kao operni i simfonijski dirigent nastupao je u mnogim glazbenim centrima bivše Jugoslavije kao i u Njemačkoj, »Češkoj, Italiji, Rusiji, Bugarskoj, Turskoj, Austriji i J. Koreji.

Surađivao je sa mnogim uglednim orkestrima - Slovenska filharmonija, Simfoničari RTZ, Bruckner orkestar iz Linza, Lenjingradska filharmonija, Orkestar bečke RTV...


Nikolaj Žličar je dirigent širokog repertoara i interesa. Snimio je šest samostalnih CD-a, dirigirao je operne predstave sa solistima svjetskog renomea. Dobitnik je niza nagrada i priznanja. Živi u Sloveniji i djeluje kao profesor na glazbenoj školi u Velenju. Stalni je dirigent Orkestra slovenske policije u Ljubljani te profesor dirigiranja na Bruckner univerzitetu u Linzu.


Maestro Nikolaj Žličar umjetnički je direktor i stalni dirigent Dubrovačkog međunarodnog festivala opernih arija.